Sampah.

Dunia ini ibarat sampah. Tetapi masih ramai yang hendah simpan sampah.Waallahu a'alam.

Comments